X

Tillverkning av arsenikhaltigt vatten 1899

Publicerad: 2014-11-01 19:44:08

Nu var det mycket arsenik i handlingarna. I april 1899 inkommer en skrivelse till provinsialläkaren i Örebro som ska yttra sig angående "tillverkning af arsenikhaltigt Porlavatten för Porla brunns aktiebolags räkning". Menade man verkligen att man skulle tillsätta arsenik i vattnet?

Här kan du söka på t.ex. en plats, ett namn eller ett år. Om du vill söka efter flera saker så separera orden med ett mellanslag.
Tex: Olle Andersson Arbrå 1870

Epidemi av hjärnhinne-inflammation 1902

Publicerad: 2015-01-16 12:56:32

Apotekarkårens understödsfond

Publicerad: 2014-11-08 19:58:39

Tillverkning av arsenikhaltigt vatten 1899

Publicerad: 2014-11-01 19:44:08

Föreläsning om tomtar, troll och andra väsen

Publicerad: 2014-10-30 22:08:03
Logium.se är en tjänst från Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting. Design och funktionalitet är kopieringsskyddad och tillhör Stigfinnaren.
Logium.se är en grundlagsskyddad databas
Design av Åke Ekmark och Patrik Lennartsson