X
thumb
Författare: Elise Hovanta
Redaktör:
Utgiven: 2010-06-01
Bandtyp: häfte
Antal sidor: 45
ISBN10:
ISBN13:
ISSN: 1403-9370
Serie: Arkeologi och kulturhistoria 5
Vikt: 254 gr.
OBS: Slut! Går ej mer att beställa. Med E4 genom Ödmården. Arkeologisk utredning av väg E4 mellan No

En arkeologisk utredning gjordes 2002 inför breddning av väg E4 mellan Noran och Söderhamn. Sträckan löper genom "jungfruelig" skogsmark som kallas "Ödmården" och har en brokig och levande medeltida historia med sägner (och sanningar?) om Hälsinglands apostel Staffan samt Stigman Sote och hans rövare.
Genom Ödmården ledde den gamla Norrstigen som kan ha funnits redan under äldre järnåldern. Nuvarande E4 kan sägas vara en modern Norrstig.
Utredningen har påvisat flera stenåldersfynd i trakten. Skogen, som tidigt varit fäbodskog till Skogs och Söderala socknar, nyttjades från 1600-talets slut som kolningsskog av traktens järnbruk. Kolbottnarna visar på detta.
E4:an passerar den laxrika Ljusnan, där bönder och kronan redan under medeltiden anlade fasta fiskefällor år 1716 berättas om hur Ljusnan stannade och tömdes på sitt vatten!
Vid utredningen påträffades bland annat en fyndplats för stenyxa, 13 kolbottnar och kojgrunder, ett par nya gruvområden, fem gränsrösen, en fångstgrop, två grävda kanaler för vattenrännor samt 11 äldre vägar, järnvägar och stigar.

159 kr inkl. moms


Lägg till i varukorg

Kommentarer:
Inga kommentarer än
Du måste vara inloggad för att få kommentera
Här kan du söka på t.ex. en plats, ett namn eller ett år. Om du vill söka efter flera saker så separera orden med ett mellanslag.
Tex: Olle Andersson Arbrå 1870

Epidemi av hjärnhinne-inflammation 1902

Publicerad: 2015-01-16 12:56:32

Apotekarkårens understödsfond

Publicerad: 2014-11-08 19:58:39

Tillverkning av arsenikhaltigt vatten 1899

Publicerad: 2014-11-01 19:44:08

Föreläsning om tomtar, troll och andra väsen

Publicerad: 2014-10-30 22:08:03
Logium.se är en tjänst från Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting. Design och funktionalitet är kopieringsskyddad och tillhör Stigfinnaren.
Logium.se är en grundlagsskyddad databas
Design av Åke Ekmark och Patrik Lennartsson