X
thumb
Författare: Elise Hovanta
Redaktör:
Utgiven: 2012-01-05
Bandtyp: häfte
Antal sidor: 17
ISBN10:
ISBN13:
ISSN: 1403-9370
Serie: Arkeologi och kulturhistoria 37
Vikt: 125 gr.
Naturgrustäkt vid Vännmuren. Arkeol. utredn., Årsunda socken, Gästrikland, 2011.

En arkeologisk utredning av ett område med åsgrus nära Vännmuren i Årsunda skedde 2011. Området planeras för nya och utvidgade grustäktsverksamhet.
Området har tidigare varit skogsbetesmark tillhörande Sörby by i Årsunda. Innan utredningen fanns några kolningsgropar kända. Vid utredningen hittades ytterligare ett 20-tal kolningsgropar och en del kolbottnar efter resmilor. Kolningsgroparna torde vara från järnålderb. Kolbottnarna kan kanske knytas till 1600–1900-talen och kanske var det Gammelstilla bruk som behövde kolet.
För 7500 år sedan var Vännmuren en havsvik med utlopp åt norr och i den skyddade havsviken simmade ävan sälar. Bosättningar från 5500 f. Kr har hittats alltsedan 1870-talet och framåt längs Vännmurens kanter. Det mest intressanta i utredningen från 2011 är att ytterligare ett par stenåldersboplatser hittades.

53 kr inkl. moms


Lägg till i varukorg

Kommentarer:
Inga kommentarer än
Du måste vara inloggad för att få kommentera
Här kan du söka på t.ex. en plats, ett namn eller ett år. Om du vill söka efter flera saker så separera orden med ett mellanslag.
Tex: Olle Andersson Arbrå 1870

Epidemi av hjärnhinne-inflammation 1902

Publicerad: 2015-01-16 12:56:32

Apotekarkårens understödsfond

Publicerad: 2014-11-08 19:58:39

Tillverkning av arsenikhaltigt vatten 1899

Publicerad: 2014-11-01 19:44:08

Föreläsning om tomtar, troll och andra väsen

Publicerad: 2014-10-30 22:08:03
Logium.se är en tjänst från Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting. Design och funktionalitet är kopieringsskyddad och tillhör Stigfinnaren.
Logium.se är en grundlagsskyddad databas
Design av Åke Ekmark och Patrik Lennartsson