X
thumb
Författare: Elise Hovanta
Redaktör:
Utgiven: 2012-02-15
Bandtyp: häfte
Antal sidor: 20
ISBN10:
ISBN13:
ISSN: 1403-9370
Serie: Arkeologi och kulturhistoria 36
Vikt: 126 gr.
OBS: SLUT! Går ej mer att beställa. Sandviksudden. Arkeologisk utredning, Söderhamns stad, Hälsingla

En arkeologisk utredning av Sandviksudden gjordes hösten 2011 inför planer på att bebygga udden som skjuter ut i Söderhamnsfjärden några kilometer från Söderhamn.
Idag är udden beskogad och halva udden består av ett grustag från första delen av 1900-talet, men under 1800-talets slut ser man av fotografier att platsen var kal.
Området med Sandviksudden ligger på den stora halvön Mjusöön, vilken tidigare ägdes av Norralabönder, möjligen de från Röstens by, och nyttjades för skogsbete och fäbodbruk. År 1620 fick Söderhamns stad trakten i donation i samband med stadsbildandet. En kopparslagare, kamrer och grosshandlare har ägt delar av udden under 1800-talet.
De historiska kartorna påvisar mindre byggnader, bryggor och båthus, vägar och eventuellt en arbetarkasern på Sandviksudden. Vid inventeringen påträffades bland annat olika byggnadsrester, pirar och kajer, mindre stenbrott och en kolningsgrop. Flertalet lämningar härrör från 1800- och 1900-talen.

53 kr inkl. moms


Lägg till i varukorg

Kommentarer:
Inga kommentarer än
Du måste vara inloggad för att få kommentera
Här kan du söka på t.ex. en plats, ett namn eller ett år. Om du vill söka efter flera saker så separera orden med ett mellanslag.
Tex: Olle Andersson Arbrå 1870

Epidemi av hjärnhinne-inflammation 1902

Publicerad: 2015-01-16 12:56:32

Apotekarkårens understödsfond

Publicerad: 2014-11-08 19:58:39

Tillverkning av arsenikhaltigt vatten 1899

Publicerad: 2014-11-01 19:44:08

Föreläsning om tomtar, troll och andra väsen

Publicerad: 2014-10-30 22:08:03
Logium.se är en tjänst från Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting. Design och funktionalitet är kopieringsskyddad och tillhör Stigfinnaren.
Logium.se är en grundlagsskyddad databas
Design av Åke Ekmark och Patrik Lennartsson