X
thumb
Författare: Elise Hovanta
Redaktör:
Utgiven: 2011-12-01
Bandtyp: häfte
Antal sidor: 42
ISBN10:
ISBN13:
ISSN: 1403-9370
Serie: Arkeologi och kulturhistoria 35
Vikt: 239 gr.
Väg 708 genom Bobygden. Arkeol. utredn. och kulturvärdesanalys inför vägförstärkning, Delsbo sn, Häl

En arkeologisk utredning och kulturvärdesanalys längs väg 708 genom den storslagna kulturbygden Bobygden skedde sommaren 2011. Bobygden är utpekad som särskild värdefull kulturmiljö.
I Bobygden finns ett tiotal byar med medeltida ursprung. En del av byarna har kanske även förhistoriskt ursprung. Enstaka gravar och fynd från järnåldern påvisar detta. Järnåldersfynden är dels ämnesjärn dels en eldslagningssten. I trakten har även hittats ett fynd från stenåldern, en pilspets av svart flinta.
Vägen genom Bobygden har mycket gamla anor, och troligen halva sträckningen kan vara densamma som på 16- och 1700-talen, kanske även så långt tillbaka som från medeltiden.
Den numera försvunna byn Rusarf eller Rusarv återfanns på en gammal karta. Utredningen påvisade bl a stenmurar, gränsrösen, stenbrott och en brunn.

106 kr inkl. moms


Lägg till i varukorg

Kommentarer:
Inga kommentarer än
Du måste vara inloggad för att få kommentera
Här kan du söka på t.ex. en plats, ett namn eller ett år. Om du vill söka efter flera saker så separera orden med ett mellanslag.
Tex: Olle Andersson Arbrå 1870

Epidemi av hjärnhinne-inflammation 1902

Publicerad: 2015-01-16 12:56:32

Apotekarkårens understödsfond

Publicerad: 2014-11-08 19:58:39

Tillverkning av arsenikhaltigt vatten 1899

Publicerad: 2014-11-01 19:44:08

Föreläsning om tomtar, troll och andra väsen

Publicerad: 2014-10-30 22:08:03
Logium.se är en tjänst från Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting. Design och funktionalitet är kopieringsskyddad och tillhör Stigfinnaren.
Logium.se är en grundlagsskyddad databas
Design av Åke Ekmark och Patrik Lennartsson