X
thumb
Författare: Elise Hovanta
Redaktör:
Utgiven: 2010-02-01
Bandtyp: kartonnage
Antal sidor: 57
ISBN10:
ISBN13:
ISSN: 1403-9370
Serie: Arkeologi och kulturhistoria 24
Vikt: 307 gr.
Helgön Stora Jungfrun. Kulturhistorisk inventering av ön Storjungfrun, Söderhamns stad, Hälsingland,

Sommaren 2009 gjordes en arkeologisk och kulturhistorisk inventering av den 3,5 kilometer långa ön Storjungfrun utanför Söderhamn. Helgön är öns äldsta namn och betyder "ön där det råder helgd, frid". Kanske var Helgön en fristad för pilgrimer på väg till Nidaros, dagens Trondheim, för att fira Den helige Olof.
Namnet Storjungfrun började användas från 1600-talet. År 1620 fick Söderhamns stad ön i gåva i samband med stadsbildandet. Tidigare ägde kanske kyrkan ön. Klart är dock att Hans Garp i Själstuga hade rättigheter av öns skatt under senare delen av 1500-talet.
Resultaten från inventeringen påvisade en ö med spännande historia från vikingatiden till nutid. På ön finns bl a vikingatida gravar ett litet kapell som kan vara från 1400-talet, en labyrint, en fyr, rester av loststationen, gamla stigar, fyrvaktarbostäder, gamla fiskarbostäder, många tomtningar, spännande sentida ristningar samt övergivna och uppgrundande hamnbassänger.
Runt Storjungfrun var farliga farvatten, omskrivna redan under 1600-talet. Många är de skepp som förlist på skär och grynnor runt ön.
I närheten av ön hittades en skatt i början av 1900-talet. Skatten består av 1004 Drottning Kristina-mynt från åren runt 1650.

159 kr inkl. moms


Lägg till i varukorg

Kommentarer:
Inga kommentarer än
Du måste vara inloggad för att få kommentera
Här kan du söka på t.ex. en plats, ett namn eller ett år. Om du vill söka efter flera saker så separera orden med ett mellanslag.
Tex: Olle Andersson Arbrå 1870

Epidemi av hjärnhinne-inflammation 1902

Publicerad: 2015-01-16 12:56:32

Apotekarkårens understödsfond

Publicerad: 2014-11-08 19:58:39

Tillverkning av arsenikhaltigt vatten 1899

Publicerad: 2014-11-01 19:44:08

Föreläsning om tomtar, troll och andra väsen

Publicerad: 2014-10-30 22:08:03
Logium.se är en tjänst från Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria consulting. Design och funktionalitet är kopieringsskyddad och tillhör Stigfinnaren.
Logium.se är en grundlagsskyddad databas
Design av Åke Ekmark och Patrik Lennartsson